Menu

4. KAMPE, TURNERINGER OG STÆVNER

Turneringer er betragtet som flere kampe (som regel én til to gange om ugen) afholdt over flere uger. Klubben anbefaler DBU turneringer, men DGI-turneringer er også en mulighed for de mindre børn og indendørs.

Når I skal tilmelde jer en turnering skal I tilstræbe at flest muligt kan være med. I skal derfor nøje overveje for niveauet. Man behøver ikke sigte efter hverken højeste eller laveste niveau. Ligeledes skal I som trænere passe på at I ikke lader jeres egne ambitioner tage over. Udgangspunktet er at vores spillere bare gerne vil spille kamp. En sæson hvor I taber 7 ud af 8 kampe stort peger på en forkert turnering, ligeså er det med omvendt fortegn.

 

Typisk er der 3 turneringer om året:

  1. Efterårsturnering, som løber fra august til oktober
  2. Vinterturnering – november til marts
  3. Forårsturnering – april til juni.

 

Tilmelding til alle turneringer sker via baneformanden. Baneformanden vil skrive ud til alle trænere om interesse i turneringen og hvilket niveau (række) man ønsker at spille i. Eventuelt kan baneformanden også spørge om dag/tidspunkt man ønsker at afholde hjemmekampe. I sidste ende er det dog DBU som bestemmer.

 

Vinterturnering betragtes som en ”træningsturnering”, derfor er indberetning af holdkort og resultater ikke nødvendigt.

Efterårs- og forårsturnering kræver at både holdkort og resultater er indberettet for alle 8v8 og 11v11 kampe. Den nemmeste måde at indberette er med DBU APP.

 

4.1.                 Holdkort

Holdkort er en liste over de spillere der skal spille i en kamp. Holdkortet kan frit ændres op til kampstart. Til kampstart skal de spillere som skal spille kampen være de samme som spillerne på holdkortet. Vi anbefaler at man opretter og udfylder holdkortet for hele turneringsperioden på én gang og tilretter for hver kamp.

4.2.                 Resultatindberetning

Resultatet skal indberettes af hjemmehold inden for 24 timer efter en kamp. Såfremt man ikke bruger DBU APP kan man ringe eller skrive til DBU direkte (www.dbusjaelland.dk ), men det anbefales at man bruger DBU APP.

4.3.                 Flytning af Kamptid/dato

Træner/holdleder er ansvarlig for at flytte en kamp, men baneformanden skal informeres.

Flytning af kamptid foregår først ved at kontakte modstanderholdet (kontaktinfo kan findes på DBU APP eller på modstanderholdets hjemmeside) og aftale en ny tid/dag. Derefter skal man kontakte DBU på telefon (nummer kan findes på hjemmesiden) og informere dem om den nye dato med hensyn til holdkort og indberetning af resultat. Hvis en kamp skal afholdes den sammen weekend – dvs. flyttes fra lørdag til søndag – er det ikke nødvendigt at informere DBU, da det ikke har indflydelse på indberetning af holdkort eller resultat. Når kampen er flyttet skal I orientere dommeren, evt. via baneformanden.

4.4.                 Lån af spillere

Hvert hold har et ansvar for at låne spillere ud når det er nødvendigt. Men hvert hold skal prioritere spillere og kampe fra deres egne årgange først. Lån af spillere skal foregå gennem træner og de respektive forældre.

Som udgangspunkt skal man bruge spillere fra yngre årgange. Hvert hold må låne frit fra årgangene under.

Hvis man undtagelsesvis skal låne op til 2 spillere fra en ældre årgang skal det være årgangen direkte over og spillerene skal have en fødselsdato mellem d. 1. juli og d. 31. december.

Det understreges at alle andre muligheder skal være prøvet, før man benytter ældre spillere. Man kan ikke fast låne spillere fordi man niveaumæssigt er placeret i en forkert række.

4.5.                 Dispensation

I specielle tilfælde kan man søge dispensation for at låne spillere fra en ældre årgang til en hel turnering, men det skal ske via UA-formanden som skal søge igennem DBU.

 

4.6.                 Bøder

Klubben får bøder fra DBU hvis et hold ikke dukker op til en kamp eller aflyser en kamp mindre en 48 timer før kampstart, ikke indberetter resultat, benytter ulovlige spillere mm. Derfor skal I af sportslige og økonomiske årsager overholde turneringsreglerne.

4.7.                 Træningskampe

Klubben anbefaler alle årgange at aftale træningskampe mellem turneringer eller hvis kampprogrammet tillader det. Arrangering af træningskamp er det enkeltes holdsansvar, men et enkelt opkald til en nærliggende klub kan klare det. HUSK at informere baneformanden hvis det er en hjemmekamp for at aftale banetid.

4.8.                 Stævner

Stævner er betragtet som en ”mini turnering”, som kan afholdes alt imellem én dag og en uge.

Ungdomsafdelingens hold kan frit tilmelde sig stævner uden overnatning og få deltagergebyret refunderet af klubbens kasserer.

Tilmelding til stævner skal passe til årgangens størrelse og øvrige aktivitetsniveau – eksempelvis træning, deltagelse i stævner mm. Såfremt at omfanget på de enkelte årgange overtræder det rimelige, vil UA-formanden i dialog med trænerene regulere omfanget.

Undersøgelse af forskellige stævner er også et holdansvar, men klubben anbefaler hjemmesiden www.staevner.dk. Her findes de fleste fodboldstævner der afholdes i Danmark.

4.9.                 Brug af dommere

Alle DGI og DBU-turneringskampe til og med 5v5 afvikles som døm-selv kampe. Ved hjemmekampe skal de enkelte hold altså selv sørge for en dommer. Det er typisk en af trænerne eller en forælder. Hvis det kniber, så kan klubben være behjælpelig.

Ved afvikling af 8v8 og 11v11 kampe foretager klubbens baneformand dommerpåsætning (sort dommer). Det skal tilstræbes at klubbens egne ungdomsdommere anvendes i mest muligt omfang til disse kampe.

 

4.10.              Træner-/Dommeruddannelse

Klubben ser gerne at interesserede gennemfører målmandstræneruddannelse.

Alle lønnede trænere skal forpligtige sig til at tage C-trænerkurser inden for de første 12 måneder.

Alle forældre, spillere og øvrige frivillige opfordres til at gennemføre dommer- eller kamplederkurser. Det er hensigten af døm-selv kampe gennemføres af årgangens egne forældre der har passende uddannelse. Klubben vil løbende gennemføre dommer- og kampleder kurser. Udgifter ifm. dommer- og kamplederkurser dækkes af klubben i hen hold til DBU regulativer.

Forudsætningen for at kunne have et lønnet hverv i klubben er at man har den tilhørende uddannelse.

Luk