Menu

Pædofili politik

Slagslunde-Ganløse IF ønsker at sikre vore ungdomsspillere under 15 år mod pædofili.

For at undgå at børn i SGIF bliver udsat for seksuelle krænkelser er det først og fremmest vigtigt at have en aktuel, tæt og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere. Vi opfordrer alle til at bidrage til denne dialog. 
  
Dernæst benytter SGIF sig af den kontrolmulighed cirkulæret om Bekendtgørelse af behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (DCK) §36 giver for at kontrollere, hvorvidt trænere eller holdledere, der er i direkte kontakt med børn under 15 år, er anmeldt eller dømt for pædofili. 

Bekendtgørelsen tillader klubben at tjekke, hvorvidt trænere og holdledere er anmeldt eller dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år. 

En konsekvent kontrol udfra definerede og objektive kriterier medvirker til at skabe en fornemmelse af en vis tryghed i klubben. Kontrol af personer i DCK må ikke give en falsk tryghedsfornemmelse, idet registret alene omfatter personer, der formelt er anmeldt eller dømt for pædofiliforhold. 

Rent juridisk og praktisk skal de pågældende trænere og holdledere give skriftlig samtykkeerklæring, før DBU og de enkelte klubber må søge oplysninger på de pågældende i registret. Vi vil med regelmæssige intervaller tjekke alle der har med børn under 15 år at gøre. 

Forebyggelse er som bekendt altid bedre en helbredelse, og vi opfordrer derfor samtidig til, at emnet bliver drøftet i en aktuel, tæt og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere, der dog skal forstå, at mennesker kan have forskellige grænser for graden af fysisk kontakt mellem voksne og børn. 

Politiet og de sociale myndigheder har stor erfaring på området. Normalt vil sager blive videregivet til myndighederne, såfremt forældre eller andre trænere eller ledere ikke selv mener at have erfaring eller kompetence til at håndtere en given situation eller, at sagen vurderes at være grænseoverskridende, og der dermed er tale om pædofili. Klubben er forpligtet til at efterleve fortrolighedskravene til de oplysninger, der videregives fra registret. 

Vi har etableret en administrativ procedure for kontrollen. 

Dine kontaktpersoner i klubbens aktive indsats mod pædofili i fodboldmiljøet er:

Hent børneattest

Luk