Menu

Kontingent

Kontingentsatser finder du under "indmeldelse" :)

 

Medlemmer som er i restance kan ikke spille kampe på nogle af SGIFs hold før restancen er betalt. Vi opfordrer til at vise god klubånd og respekt for det frivillige arbejde med at indkræve kontingentet.

NB! Ved ind- og udmeldelse midt i en kontingentperiode er kontingentet for hele perioden forfaldent.

Ved udsendelse af rykkerskrivelse pålægges kontingentet 100 kr. i rykkergebyr.

Kontingentopkrævningen fremsendes pr. mail, hvorfor det er vigtigt, at mailadressen til "kommunikation" er valid og opdateret.

Alle henvendelser om kontingent rettes til kassereren (kasserer@sgif.dk).

 

Luk