Menu

Historien om SGIF

Indtil 1934 var der to foreninger en i Slagslunde og en i Ganløse. Begge foreninger var meget små og kørte dårligt.

De to klubber blev enige om, at slå sig sammen og den 16. marts 1934 blev der afholdt stiftende generalforsamling på Ganløse Kro.

Når vi læser i de gamle protokoller kan vi se, at foreningen gjorde meget ud af at holde foreningsballer på kroen. Endvidere afholdtes dilletanteforestillinger og andespil for at overleve økonomisk.

Op gennem årene fra 34 til 50’erne spillede de fodbold/håndbold på diverse marker, der blev stillet til rådighed af datidens bønder.
Senere kom badminton til i den gamle gymnastiksal på skolen.

I 1939 besluttede bestyrelsen, at vi skulle have en fane og efter indsamling hos medlemmerne og borgerne kunne der holdes faneindvielse den 17. november 1940.

På generalforsamlingen den 24. oktober 1940 var klubbens medlemmer fordelt således: 535 passive medlemmer, 34 håndboldspillere, 35 fodbolddrenge og 22 voksne fodboldspillere.

I slutningen af 50-erne havde vi håndbold og fodboldbane på den nuværende parkeringsplads ved skolen og hallen.

I 1963 flyttede baneanlægget til den nuværende Q-fløj på skolen og vi havde endda et fint lysanlæg ved fodboldbanen. Dette lysanlæg var etableret med støtte fra DBU.

På grund af udvidelse af skolen blev banerne siden hen flyttet til deres nuværende beliggenhed.

I 1970 blev Ganløsehallen indviet og det betød, at vi fik meget bedre omklædningsfaciliteter.

I marts 1970 brød badminton og håndbold ud og startede som selvstændige foreninger.

I mange år havde klubben ikke selvstændigt klubhus. Først i 1983 fik vi vores nuværende klubhus efter lange forhandlinger med Stenløse Kommune. Samme år fik vi grusbanen.

I 1988 blev anlægget totalrenoveret og fremstår, som vi kender det i dag dog med en yderligere udvidelse i 1994. I 1988 fik vi også etableret den berømte sti med ”trappen” ned til banen, redskabshus, vandingsanlæg på banen og stibelysning.

Sportsligt er der sket meget, siden vi i mange år spillede i A- eller B-rækken. I dag spiller vi i serie 2 og har været meget tæt på oprykning til serie 1.

Jeg kunne skrive meget mere om klubbens historie, men dette er nogle af højdepunkterne. Klubben trives i bedste velgående og har i dag ca. 350 aktive medlemmer.

Luk