Menu

3. TRÆNING

3.     Træning

SGIF har træningstilbud for alle.

 1. Årgangstræning: Basistræning for alle medlemmer. Dette træningstilbud er det vigtigste da det fokuserer på både det sportslige og sociale, og fokuserer på såvel individuel som relationel træning.
 2. Teknisk træning: Træning for dem som vil lidt mere med deres fodbold. Det fokuserer entydigt på individuelle færdigheder. Alle årgange kan møde op til teknisk træning. Det er vigtigt at spillerne er læringsparate. Træningen foregår typisk fredag eftermiddag efter skole.
 3. SGIF ACADEMY: Træning for dem som kan og vil lidt mere. Det fokuserer på U11 til U15. Der er maks 20 pladser, det vil sige 18 spillere og to målmænd. Deltagelse på ACADEMY sker efter udvælgelse af de to ACADEMY ledere. Hvis man ønsker at blive optaget på ACADEMY skal det ske ved at man taler med sin egen træner eller retter henvendelse til de to ACADEMY ledere.

Basistræningen er forudsætning for at deltage på teknisk træning eller ACADEMY.

3.1.                 Træningens omfang

 1. Der trænes minimum en gang pr. uge til og med U8.
 2. Der trænes minimum en time pr. træningspas til og med U8.
 3. Årgangsansvarlige mellem årgange kan foretage op- og nedrykning af spillere i enkelte træningspas, efter accept fra forældre og spilleren.
 4. En spiller skal primært spille i den årgang han/hun tilhører aldersmæssigt og sekundært den årgang, som han/hun har sociale relationer til f.eks. klassekammerater, legekammerater mv.

3.2.                 Træningsrekvisitter, bolde mm.

 

 1. Alle rekvisitter er tilgængelige for alle. De opbevares i klubbens boldskur i Gryden.
 2. Alle årgange skal have en bold pr spiller og træner til rådighed.
 3. Ønsker om indkøb af rekvisitter sendes til Ungdoms- eller børneformand.

 

 

 

3.3.                 Træningens afvikling

 1. Træning foregår på SGIF’s anlæg.
 2. Holdene/årgangene benytter de områder/baner de får anvist.
 3. Udvalgsformanden har den afgørende kompetence ved modstridende interesser.
 4. Alle hold har lige ret til træning, kamp, cups og aktiviteter i øvrigt.
 5. Der er altid 1 bold pr. mand – så længe holdet passer godt på de udleverede bolde.
 6. Regler fra ungdomsafdelingen hvad angår træningsbaner, kampbaner, bolde, boldskabe, klubhus, materialer og rekvisitter m.m. skal overholdes.

 

3.4.                 Spillerens vilkår

 1. At spillet og træningen skal tilpasses til børnenes forudsætninger og behov.
 2. Træningen skal baseres på forståelse for børns behov for tryghed i idrætsmiljøet.
 3. At konkurrenceelementet med fordel kan anvendes som et led i træningen.
 4. At børns konkurrence-mentalitet er helt forskellig fra voksnes. Børn er først og fremmest interesserede i at komme til at spille og tillægger endnu ikke sejr/nederlag samme betydning. Unge er mere konkurrenceprægede.
 5. Nogle børn føler sig usikre ved over-ambitiøse voksne.
 6. Spillere i SGIF må gerne opleve ”kærlig disciplin – bare de også får ’åndehuller’.
 7. Børn har behov for anerkendelse fra trænerne - kommentér deres præstationer.
 8. SGIF skal give alle slags oplevelser ikke’ kun fodbold –gerne med sine kammerater.
 9. Samspillet uden for banen har stor betydning.
 10. Sammenhold skabes af mennesker og ødelægges af mennesker.
 11. En målsætning kan være: ’Glade børn’ og x antal nye spillere og trænere/ledere.
 12. Undgå at tvinge/overtale/motivere spillere til at have faste pladser for længe.
 13. Spillere fra U6-U10 skal afprøve forskellige pladser på banen.
 14. Spiller må gerne ønske en plads på banen. Men træneren bestemmer.
 15. Spillerne skal have følelsen af at lykkes, uanset hvilke niveau de spiller på.
 16. Spillerne er ens og derfor må behandles forskelligt.
 17. At den enkeltes fodboldudvikling er vigtigere end holdets resultat.
 18. Spillerne skal matches med den enkelte bedst – sportsligt og socialt

3.5.                 Holdets vilkår generelt

 1. Holdet er basisenheden – ingen er over holdet.
 2. Holdet skal spille på det niveau, der matcher holdet bedst.
 3. Konkurrence og kamp er en del af fodbold, man skal lære at tabe og at vinde.
 4. I alle træningspas indgår teknisk træning, da dette skaber flere alsidige spillere.
 5. Flest boldberøringer pr. træningspas, ”et barn, en bold” er et naturligt udgangspunkt for store dele af træningen.
 6. Spillere må gerne opleve konsekvens hvis man svigter holdet.
 7. Flest mulige øvelser gennemføres med bold.

3.6.                 De frivilliges vilkår generelt

 1. Klubben stiller fysiske rammer til rådighed for klubbens frivilliges arbejde.
 2. Frivillighed baseres på motivation, og mødes med forventninger og krav.
 3. Økonomisk kompensation sker altid efter aftale UA-formanden.
 4. Klubbens frivillige kan rekvirere tøjpakke ved UA-formanden.
 5.  

3.7.                 Trænerprofil

 1. Sørge for menneskeligt ligeværd
 2. Tage udgangspunkt i at mennesker er unikke
 3. Være positiv, seriøs, rummelig og besidde humor
 4. Være den gode rollemodel på og udenfor banen
 5. Tage hånd om spillerne på og udenfor banen
 6. Tale et pænt sprog overfor spillere, kollegaer, dommere og forældre –”tale med ”
 7. Oparbejde en god forældrekontakt
 8. Kan indgå i et konstruktivt samarbejde med trænerkollegaer og SGIF’s ledelse
 9. Kunne være loyal overfor klubbens retningslinjer og værdier
 10. Vejledende og opmuntrende under kampe og træning

3.8.                 Prioritering af færdigheder

I SGIF følger vi DBU’s fodboldpyramide, hvor de individuelle boldfærdigheder udgør fundamentet:

Taktisk indlæring og spilsystemer kan tidligst introduceres fra U11. Frem til U11 er det de tre nederste niveauer der bør være i fokus.

Stationstræning er den bedste måde at fremme indlæringen. Stationstræning giver de bedste muligheder for personlig dygtiggørelse og mulighed for differentiering. Spillerne oplever ligeværdighedsprincippet –kvalitetstræning til ALLE.

Alle former for træning bør tilrettelægges som 25 % -50 % -25 % (ikke det mindste børnefodbold). 25 % sammen med nogen over eget niveau, 50 % med nogen på eget niveau og 25 % med nogen under eget niveau. Om muligt gives drengene indflydelse på indholdet i træningen. Der bør tilsikres stor variation – ikke i det enkelte træningspas, men over en periode.

Luk