Menu

6. TRÆNER

6.     Træner

Overordnede ansvar og opgaver:

 • At medvirke til at sikre at alle først og fremmest syntes det er sjovt at spille fodbold i SGIF.
 • At medvirke til at holdet/årgangen fungerer optimalt både sportslig og socialt.
 • At skride konsekvent ind, når der er uoverensstemmelser på holdet/årgangen.

 

 • At tage godt imod nye spillere/forældre og sørge for, at de bliver præsenteret for de øvrige trænere, holdledere og medspillere.
 • At udvikle spillerens fodboldmæssige kunnen med fokus på spillernes udvikling.
 • At planlægge, koordinere og gennemføre træning for årgangen i samarbejde med øvrige trænere.
 • At deltage i kampe/stævner med holdet/årgangen
 • At være synlig voksen og sætter grænser for, hvad man må og ikke må, når man repræsenterer Slagslunde Ganløse Idrætsforening

 

 • Har lysten til at uddanne og udvikle sig videre som træner.
 • At sikre tilfredsstillende spillemæssige kampresultater fra årgang U11 og op.

 


6.1.                 Forældrehjælper

Det er op til holdleder i samarbejde med træner at vurdere behovet og ønsket for forældrehjælpere. Holdleder /Forældrehjælperens opgaver og endelig arbejdsfordeling fastlægges i samarbejde med træner/holdleder.

 

6.2.                 Trænerassistent

SGIF ønsker at gøre brug af trænerassistenter. Assistentrollen er tænkt som en form for praktik for unge spillere som ønsker at blive træner.

 1. Trænerassistenter skal være fyldt 13 år og være spiller i SGIF.
 2. Trænerassistenternes forældre skal underrettes om forpligtelsen og acceptere dette.
 3. Opgaven er primært at fungere som hjælper for trænerne.
 4. Trænerassistenten må ikke være alene i mødet med spillerne. Der skal altid være en myndig person (træner eller forældre fra årgangen) til stede sammen med trænerassistenten.
 5. Trænerassistenten vil løbede modtage vejledning og støtte af den pågældende træner.
 6. På intet tidspunkt må trænerassistenten alene stå for et træningspas uden støtte af minimum en træner/holdleder eller en forælder.
 7. Ønsker trænerassistenten at stå for en del af træningen, kan dette afprøves efter samråd med træneren.
 8. Skulle der opstå situationer hvor trænerassistenten har følt sig utryg, under træningen, af den ene eller anden grund, skal trænerassistenten selv eller den træner/holdleder øjeblikkeligt orientere ungdoms- eller børneformanden herom.

En trænerassistent skal følge dette progressionsforløb:

 1. 1. år – Følge træningen tæt og hjælpe til med træningen og med de praktiske gøremål i tæt samarbejde med de øvrige trænere.
 2. 2.-3. år – Selvstændigt hjælpe til med træningen, stå for træninger.
 3. 4. år - Selvstændig ansættelse som træner, når fyldt 18 år.
 4. Uddannelsesplanen udfærdiges af Ungdoms eller børneformanden i samarbejde med den ansvarlige træner.

 

SGIF’s forventninger til trænerassistenten:

 1. Går til opgaven med seriøsitet og er ansvarsfuld og optræder som en god rollemodel for spillerne.
 2. Overholder aftaler med trænerne og melder afbud til dem, når de ikke kan komme.
 3. Gennemfører C-træneruddannelse

 

Hvad kan trænerassistenten forvente af SGIF:

 1. Deres hjælp bliver taget seriøst.
 2. Løbende evalueringssamtaler om udviklingen med holdleder/træner samt ungdoms eller børneformanden
 3. Skulle man ønske at fortsætte året efter, vil andre muligheder åbne sig - f.eks. hjælpe i de lidt større årgange.
 4. Trænerassistenter honoreres i overensstemmelse med de af bestyrelsen fastsatte principper.
Luk