Menu

Generalforsamling 2020

Ganløse, den 9. marts 2020

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for foreningsåret 2020.

 

I henhold til Slagslunde Ganløse IF’s vedtægter §7 indkaldes der hermed til generalforsamling i Slagslunde Ganløse IF (SGIF).

 

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 24. marts 2020, kl 1900 i SGIF’s klubhus, Vestergade 5 i Ganløse.

 

Generalforsamlingen indkaldes i hht. SGIF’s vedtægter med den i §8 anførte dagsorden:

  1. Velkomst ved formanden.
  2. Valg af dirigent.
  3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  4. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  5. Budget for det kommende år fremlægges til efterretning.
  6. Fastsættelse af kontingent for foreningsåret 2020.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Valg til bestyrelsen.
  9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
  10. Eventuelt.

SGIF’s bestyrelse skal opfordre alle medlemmer eller stemmeberettigede til generalforsamlingen til, at fremsende forslag til behandling.

 

Dette gøres på mail: sgif@sgif.dk. Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. marts 2020.

 

SGIF’s bestyrelse skal ligeledes opfordre alle der kunne være interesserede i at indtræde i bestyrelsen om at melde sig. Dette gøres på mail: sgif@sgif.dk eller på telefon 2962 1523.

 

Foreningens regnskab er tilgængeligt fra den 18. marts 2020 i klubhuset.

 

SGIF vil gerne byde på en let anretning efter generalforsamlingen. Dette kræver dog tilmelding. Dette gøres tillige på sgif@sgif.dk eller på holdsport hvor der oprettes en aktivitet som alle inviteres til. Tilmelding senest den 20. marts 2020.

 

Endelig dagsorden, samt kandidatliste vil blive offentliggjort den 14. marts 2020 ved opslag på www.sgif.dk, samt ophængt nede i klubhuset.

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Nikolaj Lundsteen

Formand for Slagslunde Ganløse IF

Luk