Menu

5. KLUBBENS ”PERSONALE”

5.1.                 Bestyrelsen:

5.1.1.                                          Formand

 • Overordnet ansvarlig for klubbens drift
 • Ansvarlig for bestyrelsesarbejdet
 • Rekruttering til bestyrelsen
 • Kontakt til kommunen og andre foreninger
 • EIF?
 • Generalforsamlingen
 • ”Medarbejderansvarlig” ansættelse af trænere mm
 • Årshjul (sammen med sekretær)

5.1.2.                                          Næstformand

 • Banefordeling (træning og kampe)
 • Turneringsansvarlig
 • Tilmelding til turneringer for klubbens hold.
 • Bestilling af dommere.
 • Vedligehold af klubhverv i kluboffice (trænere/holdledere)

5.1.3.                                          Kasserer

 • Regnskab
 • Budget
 • Medlemslister
 • Kontingentindkrævning
 • Spillerpas???
 • Spillerlicenser???
 • Børneattester??

5.1.4.                                          Sponsoransvarlig

 • Kontakt til sponsorerne
 • Sponsoraftaler
 • Udrulning af sponsoraftaler
 • Sponsorpleje

5.1.5.                                          Ungdomsformand

Ungdomsformanden er bindeled mellem SGIF’s bestyrelse til de enkelte hold fra U12 til U19. Børneformanden er bindeled mellem SGIF’s bestyrelse til de enkelte hold fra U4 til U11.

 • Struktur for børne og ungdomstræningen
 • Status på holdene
 • Trænere
 • Holdledere
 • Tøj
 • Rekruttering af trænere
 • Årgangssamarbejdet
 • Børneturen
 • Ungdomsturen

5.1.6.                                          Seniorformand

 • Overgang til seniorfodbold
 • Rekruttering af seniortræner
 • Kontakt til seniorholdene
 • Tøj
 • Holdledere
 • Senior I
 • Senior II
 • Oldboys/-girls
 • Veteraner
 • Fædrebold
 • Mødrebold

5.1.7.                                          Sekretær

 • Bestyrelsesmøder:
 • Mødeindkaldelse
 • Dagsorden
 • Referat
 • Actionlog
 • Foreningsprojektet
 • Årshjul (sammen med formand)

5.1.8.                                          Materialeansvarlig

 • Status og indkøb af materiel
 • Afhentning af materialer ved Sportsstore
 • Mindre vedligeholdelsesopgaver I klubhuset og materielskuret

5.1.9.                                          Bestyrelsesmedlemmer

 • Stævner
 • Klubhus
 • Forældreteam
 • Standerhejsning
 • Klubhåndbog
 • Sæson-afslutningsfest
 • Trænerfest
 • Boldskur
 • Pigeraketten
 • Generel rekruttering
 • GBN
 • Åbent hus

5.1.10.                                      Webadministrator

 • Hjemmesiden
 • Facebook

5.1.11.                                      Frivillig ansvarlig?

 • Opbygning af frivillig team/forældreteam
 • Rekruttering til opgaverne

 

 

 


Overordnede ansvar og opgaver:

 • Varetage trænernes interesser og deres udvikling.
 • Have ansvaret for at klubhåndbogen løbende opdateres og videreudvikles i samarbejde med Børneformanden.
 • Sikre at alle syntes det er sjovt og spændende at spille fodbold i Slagslunde Ganløse området.
 • Medvirke til at videreudvikle SGIF sportsligt og organisatorisk.
 • Koordinere årets opgaver med SGIF’s bestyrelse.
 • Deltage aktivt sammen med årgangsansvarlige og trænerne i at finde træneremner.
 • At behandle ansøgninger om tilskud til ture og stævner.
 • At indstille til SGIF’s bestyrelse omkring kontraktansættelser.
 • At sikre at nye trænere/ledere modtager en ordentlig introduktion til trænergerningen.
 • At fastholde trænere, årgangsansvarlige, Holdledere, Forældrehjælpere og trænerassistenter.
 • At være synlig på træningsaftener.
 • At skabe arbejdsstruktur og organisation i SGIF ungdomsafdeling.
 • At videreformidle principielle sager til SGIF’s bestyrelse.
 • At dygtiggøre trænere via kursustilmelding og arrangere kursusaftener i SGIF.
 • At afholde en halvårlig trænersamling med et overordnede valgt tema.
 • At have ansvaret for at alle SGIF’s hold/årgange får udleveret det nødvendige spillertøj og træningsrekvisitter
 • Ansvarlig for afdelingens samlede økonomi og planlægning, samt ligelig fordeling.
 • At skride konsekvent ind, når der er uoverensstemmelser på årgange ved større uoverensstemmelser, konflikter, principielle sager eller disciplinære årsager.
 • At deltage i spillermøder for relevante hold/årgange på anmodning fra årgangsansvarlige.

 

 

5.2.                 Baneformanden

Overordnede ansvar og opgave:

 1. At tilmelde alle hold/årgange til turneringer inde og ude i DBU Sjælland og DGI.
 2. At udarbejde plan over SGIF’s hjemmekampe i forhold til baner og træning.
 3. At sikre kommunikation med oplysninger om kamptidspunkter, spillested, omklædning, hold. Dette i form af white board tavle eller info-skærm
 4. At forestå banetildeling og træningstider til træning (4 uger før sæsonstart).
 5. At assistere i flytning af hjemmekampe i DBU Sjælland og DGI.
 6. At informere om tilmeldingsfrister i turneringer og øvrige praktiske ting.
 7. At sikre opmåling og opkridtning af baner eller viderebringe opgaven til kommunens baneopkridtere.
Luk