Menu

7. HOLDLEDER

7.     Holdleder

Holdlederens overordnede opgaver:

 • Lede hold, som man har fået ansvaret for.
 • Støtte trænerne på holdet.
 • Uddelegere og fordele opgaverne til de øvrige trænere/forældre, således alle bidrager ligeligt i arbejdet.
 • Efter trænerens instruktioner at inddele holdets/årgangens spillere på de respektive hold.
 • Tage imod nye spillere/forældre og sørge for, at de bliver præsenteret for de øvrige trænere.
 • Sikre at nye spillere/forældre efter indmeldelse henvises til klubmanualen på hjemmesiden (sgif.dk).
 • Ajourføre Holdsport for holdets/årgangens spillere i form af en spillerliste med navn, adresse, fødselsdato, email, tlf., mobiltlf. Herunder registrering af nye medlemmer.
 • Bistå klubbens kasserer med at rykke for evt. manglende indbetaling af kontingent
 • Være bindeled mellem holdets spillere, trænere og forældre til klubben generelt.
 • Bidrage med indlæg/oplysninger vedrørende holdet, til SGIF’s hjemmeside.
 • Finde engagere forældre på årgangen som frivillige hjælpere ifbm arrangementer i SGIF.
 • Sørge for tilmelding til turneringer og træningsturneringer, samt ønsker om træningstider.
 • Deltage i sæsonmøder og trænerledermøder.

 


7.1.                 Praktik og konkrete tips for holdledere

Kort om holdlederfunktionen

Holdlederen koordinerer og planlægger årgangens kampe og aktiviteter i samarbejde med holdets trænere samt koordinere og samarbejde med holdleder og trænere fra den årgang årgangen har årgangssamarbejde med. Derudover har holdlederen stor indflydelse på kulturen og den sociale tilgang på årgangen, men det er ikke holdlederens ansvar at planlægge og udføre sociale aktiviteter.

 

Holdleder og Holdsport

Et af holdlederens mest benyttede værktøjer er appen Holdsport hvor holdlederen administrerer spillere og årgangens aktiviteter (fx træning, stævner og kampe. Se mere om Holdsport under ’Holdsport' i denne klubhåndbog.

 

Konkrete opgaver:

 • Oprette og opdatere træninger, kampe og aktiviteter på holdsport
 • Sammen med træner sikre at holdet tilmeldes turneringer og stævner
 • I samarbejde med træner, udtage de børn der skal deltage i kampe
 • I samarbejde med træner, planlægge og afholde et forældremøde i starten af sæsonen
 • Opfordre forældrene til at arrangere og tage del i fællesskabsopbyggende aktiviteter
 • Orientere forældre og spillere om de procedurer de skal følge i forbindelse med tilmelding til træning/kampe, kørsel til kampe, vaskeordning, frugtordning etc.

 

Anbefalinger:

 • Tilmelding af kampe: Udtag spillere som herefter melder til eller fra, anbefalet deadline er søndag før kamp, så holdleder eller træner kan nå at finde evt. supplerende spiller fra anden årgang
 • Tilmelding til træning: Tilmeld alle spillere – spillerne skal så melde fra med sygdom etc.
 • Kørsel: Som udgangspunkt er man ansvarlig for transport af sit eget barn og at det er forældrenes eget ansvar at sikre et lift til ens barn, hvis man ikke selv kan køre.
 • Vaskeordning: Lav et system så vasketøjet går på skift mellem børnene. Overvej om forældre som i forvejen har en frivillig rolle omkring årgangen (fx trænere, holdleder) skal behøver indgå i vasketurnus
 • Frugt til kampe: Nogle årgange sørger for at der er frugt/kiks i pausen, lad frugttjansen følge vasketøjet

 

Turneringer

Alle hold spiller som udgangspunkt stævner og kampe gennem DBU. Dog er der mulighed for at supplere med andre kampe og stævner (se længere nede)

 

Andre stævner/kampe:

 • Ønskes det at supplere med andre stævner/kampe kan man enten se mulighederne på staevner.dk eller selv planlægge venskabskampe/stævner med de omkringliggende klubber. Trænere/hold­lederes informationer kan typisk ses på klubbernes hjemmesider.
 • Planlægges venskabskampe, skal man huske at forespørge på reservation af baner samt evt. bestille dommer (fra U11 og op) hos baneformand@sgif.dk

 

Særligt for U10 og ned:

 • U10 og ned spiller primært stævner gennem DBU. Er stævnerne planlagt at skulle spilles på hjemmebane, vil klubbens baneformand have sørget for at reservere banerne.
 • Hver opmærksom på fristerne for afbud til de enkelte turneringer. For sent afbud koster en bøde, dem vil vi helst være foruden.

 

Særligt for U11 og op:

 • U11 og op spiller primært kampe gennem DBU. Baner til hjemmebanekampe er som udgangspunkt allerede reserveret af klubbens baneformand, ligesom der vil være bestilt en dommer. Er der ændringer til kampprogrammet for hjemmebanekampe SKAL man huske at involvere klubbens baneformand så banerne frigives og dommer afbestilles, ligesom baneformanden skal foretage reservation af banerne til en ny dato, samt bestille dommer til den nye dato.
 • Fra U11 og op, skal holdkort udfyldes inden kampstart. Såfremt dette ikke er gjort vil holdet blive taberdømt, uanset om de har spillet kampen eller ej. Holdkort udfyldes via DBU App.
 • Vi anbefaler at man opretter og udfylder holdkortet for hele turneringsperioden på én gang og tilretter for hver kamp.
 • Vær opmærksom på fristerne for at forespørge på at flytte en kamp, samt reaktion på modstanders henvendelse om at flytte en kamp.

 

 


 

Kampkits:

 

Alle hold/årgange får stillet et kampkit til rådighed. Kampkittet indeholder:

 

 1. Bolde
 2. Boldpumpe
 3. Lægetasker inkl. blandt andet isposer
 4. Overtræksveste,

Drikkedunke indkøbes og udleveres efter rekvisition hos UA-/BF-formanden.Materialer fra boldskuret må ikke tages med ud til udekampe og kampkit må aldrig suppleres med materialer fra boldskuret, men alene via materialeformand.Det er trænerens ansvar at alle materialer fra kampkit kommer med hjem fra udekampe.Isposer, klare sække, svampe, vandspande, drikkedunke, små boldpumper, indbindings/fodtape m.v. kan suppleres igennem sæsonen ved rekvisition til UA-/BF-formanden.

Luk