Menu

1. OM SGIF

1.     Om SGIF

1.1.                 SGIF’s sportslige mål

 • At være et attraktivt fodboldtilbud hvor alle tilbydes at spille fodbold uanset alder, og køn, og at fastholde de unge op igennem ungdomsrækkerne til seniorafdelingen.
 • At repræsentere spillet og spillets faser i henhold til DBU Sjælland, DBU og DGI´s anvisninger.
 • At udvikle og udfordre den enkelte spiller og holdet mest muligt - med fokus på den enkeltes trivsel og sociale sammenhold på holdet/årgangen og i SGIF.
 • At udvikle et stærkt pigefodboldspor både ved børne- og ungdomsfodbold.
 • At udvikle spillere og hold således, at klubben kan være repræsenteret bredt i DBU Sjællands rækker og eventuelt på udvalgt hold.
 • At SGIF’s trænere og ledere skal tilbydes løbende uddannelse/information.
 • At SGIF skal være selvforsynende med trænere og ledere, baseret på en kompetent grundstamme, hvor der løbende uddannes nye unge trænere og ledere fra egne rækker.

1.2.                 SGIF’s sociale mål

 • Være en klub, hvor alle er en del af fællesskabet, og forpligter sig til at bakke op om bevarelsen af fællesskabet, hvilket kræver en indsats fra alle, der er tilknyttet SGIF.
 • Det skal først og fremmest være sjovt at spille fodbold i SGIF, glæden er en uundværlig medspiller i alle aktiviteter og gøremål.
 • Gennem fodboldspil og socialt samvær for børn, unge og voksne fremmes kammeratskab og miljø i lokalområdet i bredest mulig forstand.
 • Den enkelte føler sig som en del af det gensidigt forpligtende fællesskab - SGIF.
 • Holdet føler sig som en del af det gensidigt forpligtende fællesskab – SGIF.
 • Alle uanset social status kan spille fodbold i Slagslunde-Ganløse området.
 • at dialog, åbenhed og demokrati skal kendetegne beslutningsprocesser.
 • Arrangere sportslige/sociale arrangementer for alle medlemmer.

1.2.1.                                          Klubmiljø

Gennem det gode og trygge klubmiljø tror vi på at børn, unge og ældre kommer igen når de trives og oplever glæde ved fodbold, et godt og forpligtende fællesskab samt oplevelser. Vi ønsker et miljø;

 • hvor alle føler sig velkomne og er trygge
 • hvor der findes ansvarlige voksne
 • hvor indgangen til fodbold er leg og glæde
 • hvor man kan dygtiggøre sig og opleve glæden ved at indgå i et forpligtende fællesskab
 • hvor mor og far er en naturlig del af årgangens hverdag når man er børne-eller ungdomsspillere
 • Hvor man både tager og får ansvar for andre mennesker
 • hvor alle får mulighed for at udvikle sig som hele mennesker
 • i et godt klubhus som danner rammerne om et godt socialt liv udenfor banerne.

 

1.2.2.                                          Den sociale vinkel

Ud over at medlemmerne mødes til træning og kampe er der mange andre måder at styrke deres relationer/venskaber på. Af ideer til initiativer kan nævnes:

 1. Deltagelse i klubbens mange arrangementer
 2. Evt. fejring af fødselsdage på holdet
 3. Overnatning i klubhuset, privat eller hytte
 4. Fællesspisning
 5. Filmaften
 6. Julebanko
 7. Anden sport eller fysisk aktivitet
 8. Mascot til holdet eller kampens mest aktive spiller
 9. Information til forældre om arrangementer, samt hjælp til disse

 

 

Økonomi

Fra klubbens side er der er afsat 60 kr. i alt pr. barn pr. sæson. Yderligere forbrug sker via egenbetaling. Der kan i visse tilfælde ydes yderligere bidrag fra klubbens side til sociale arrangementer der har til formål at styrke sammenholdet på årgangen. Anmodning sendes til børne- eller ungdomsformand.

 

Udlæg:

Hvis du har udlæg i forbindelse med arrangementer skal du tage et billede af bonen og sende til SGIF kasserer på kasserer@sgif.dk med angivelse af hold, anledning og kontonummer.

 

 

1.2.3.                                          Ture til ind- og udland

Klubbens intention er at arrangere minimum én årlig klubtur for børne- og ungdomsårgange. Turene kan variere fra én overnatning, til deltagelse i op til en uge. Ungdomsafdelingen vil veksle mellem større udenlandske turneringer og større nationale turneringer. Det tilstræbes at turene er selvfinansierede, således at klubbens bidrag kun består i tilmeldingsgebyr til selve stævnet.

1.2.4.                                          Sociale arrangementer

Klubben afholder arrangementer i løbet af året. Standerhejsning er et fast arrangement for hele klubben (typisk den første lørdag i april). Klubben arrangerer derudover fællesaftener ifbm Champions Leaugue finaler, landskampe mm.

Arrangementer for trænere, forældre eller alle medlemmer vil blive arrangeret hvis tiden og frivillige kræfter tillader det. Fra bestyrelsen side påskønnes alle initiativer.

Planer for klubbens årlige arrangementer findes på årshjulet som bliver opdateret hvert år pr. 1 marts.

De enkelte hold tilskyndes at afholde sociale aktiviteter der hører til årgangen. Klubben yder rimelige tilskud i form af holdkassen, men yderligere tilskud kan søges hos bestyrelsen.

 

1.2.5.                                          Forældreengagement

I SGIF er det ikke bare barnet der spiller fodbold i klubben. Vi ønsker, at forældrene er en del af SGIF og tager del i klubbens opgaver. Det skal ikke nødvendigvis være omkring de sportslige opgaver. Der er masser af andre spændende opgaver omkring træningslejre, sociale arrangementer mv. Der er opgaver nok, som trænerne ikke har tid til i hverdagen.

Det er også vigtigt, at forældrene viser sine børn, at de bakker op omkring barnets interesser.

Det kan på sigt være med til at fastholde barnets interesse i fodbold.

 

1.3.                 politikker

1.3.1.                                          Alkohol

I og omkring klubhuset:

 1. Der henvises til ”Klubhusspillereglerne” på hjemmesiden www.SGIF.dk
 2. På og omkring baneanlægget samt omklædningsfaciliteter:
 3. Alkohol må kun indtages af personer +18 år og kun så længe der ikke afholdes børne- eller ungdomsaktiviteter.
 4. Klubture:
 5. Der udgives særlige retningslinjer for hver enkelt tur.
 6.  

1.3.2.                                          Rygning

I og omkring klubhuset:

 1. Rygning er ikke tilladt

 

På og omkring baneanlægget samt omklædningsfaciliteter:

 1. Rygning på kunstgræsbanen er ikke tilladt og klubben henstiller til at der ikke ryges                     omkring det øvrige baneanlæg. Så længe der afholdes børne- eller ungdomsaktiviteter er rygning ikke tilladt.
 2. Rygning i og ved omklædningsfaciliteter er ikke tilladtKlubture:
 3.  
 1. Klubben henstiller til at der ikke ryges i forbindelse med klubture. Så længe der afholdes børne- eller ungdomsaktiviteter er rygning ikke tilladt.

 

1.3.3.                                          Pædofili

SGIF indhenter børneattester hos Rigspolitiet på alle de frivillige som har med børn at gøre (jvf. gældende lov.

 

Forældredeltagelse er en grundpræmis for at klubben fungerer, og barnet synes det sjovt at kan spille fodbold i SGIF – alternativet er øget egenbetaling.

Der tilstræbes en række aktiviteter der kræver deltagelse af forældre:

 1. To årlige indendørsstævner (November og marts)
 2. Standerhejsning der markerer start på græssæsonen
 3. Sommerstævne i august i Gryden
 4. Sæsonafslutningen

Til sådanne aktiviteter skal der bruges frivillige til at planlægge, tilrettelægge og gennemføre aktiviteter på alle niveauer. Det kræver ikke faglige forudsætninger andet end vilje og engagement.

Forældreengagement er ikke at køre sit barn til kamp!!!!

Forældreengagement kan også ske på andre områder. Der er altid brug for frivillige til:

 1. Bestyrelsesarbejde
 2. Planlægning og afvikling af stævner
 3. Planlægning og afvikling af klubture
 4. Opdatering af hjemmeside
 5. Fundraising
 6. Fotoservice
 7. Vedligehold af faciliteter

SGIF ønsker at forældrene efterlever de 11 forældrebud:

 1. Mød op til træning og kamp – barnet ønsker det.
 2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke kun dit eget barn.
 3. Giv opmuntring både i med- og modgang. Giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik.
 4. Respekter trænerens brug af spillere – forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen.
 5. Se på dommeren som vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser.
 6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke.
 7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet.
 8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.
 9. Vis respekt for arbejdet i klubben og tag gerne initiativ til årlige forældremøder, hvor man kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at deltage i SGIF’s liv end lyst og engagement.
 10. Tænk på, at dit barn spiller fodbold – ikke dig!
 11. Lad være med at ryge mens i ser fodbold i Gryden.
Luk